Opinie
 • Krzysztof Jaroch: "6R" babci Gertrudy

  17.09.2020

 • Moja babcia Gertruda, przygotowując posiłki i przy innych codziennych czynnościach, powtarzała: "Synku, nic nie może się marnować". I chociaż przyświecał jej wówczas cel ekonomiczny, to dzisiaj, dodając aspekt ekologiczny i społeczny, jej gospodarność i odzyskiwanie wielu rzeczy do ponownego wykorzystania powinno być wzorem do naśladowania przez kolejne pokolenia.

   

  Coraz głośniej mówi się o postępującej globalnej katastrofie ekologicznej i konieczności ratowania naszego środowiska. Alerty w tej sprawie od kilkudziesięciu lat wpisane są w naszą rzeczywistość, a my - kolektywnie, indywidualnie oraz instytucjonalnie - zachowujemy się często tak, jakby problem nas nie dotyczył.

   

  Odpowiedzią na taki stan rzeczy może być idea "zero waste" (ang. bez marnowania, bez odpadów), w myśl której na każdym poziomie - globalnym, lokalnym i indywidualnym - powinniśmy dążyć do jak największego odzyskiwania produktów i ich ponownego wykorzystania. I chociaż dobrych inicjatyw w naszym otoczeniu nie brakuje, to wciąż przeważa w nich duch pomocy potrzebującym lub ekstrawagancja.

   

  "Zero waste" opiera się na zasadach nazywanych z angielska "6R", co w polskim przekładzie oznacza: odmawiaj – dbaj o to, by nie gromadzić niepotrzebnych śmieci, redukuj – nie kupuj bez potrzeby, użyj ponownie – przekaż lub sprzedaj niepotrzebne przedmioty innym, napraw – nie wyrzucaj przedmiotów i ubrań nadających się do naprawy oraz korzystaj z nich, segreguj odpady – oddaj do recyklingu oraz kompostuj jeśli masz warunki.

   

  Z tą ideą łączy się "less waste", czyli wypracowanie nawyków służących ograniczaniu ilości produkowanych odpadów poprzez przemyślane zakupy i ograniczenie nadmiernego konsumpcjonizmu, degradującego na nasze środowisko.

   

  Trendy te wpisują się w "zasadę zrównoważonego rozwoju", funkcjonującą od dawna chociażby w polskim i międzynarodowym porządku prawnym, dokumentach ONZ i Unii Europejskiej, a także w jeszcze starszych dobrych nawykach wspaniałej babci Gertrudy i wielu innych babć.

   

  Krzysztof Jaroch, menedżer kultury, politolog, przewodniczący zarządu dzielnicy Zebrzydowice w Rybniku, felietonista Tygodnika Regionalnego Nowiny i portalu nowiny.rybnik.pl

   

   
 • Medhouse 5.10-30.06.2021
 • Komentarze:
 • 22.09.2020 09:44 Babcia Zofia
  Co zostawimy wnukom?
  Też tak myślę. To, w jakim stanie zostawimy środowisko naszym wnukom zależy w dużej mierze od nas samych. Często nie chcemy o tym pamiętać, bo wygodnie żyjemy tu i teraz. Szkoda.

 • Czytaj także:
 • Piotr Masłowski: Mała ekologiaUlga za kompostowanie odpadów? 2 złote miesięcznie

  Informujemy, że:

  1. Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej powyżej jest Fundacja Profesjologia Aktywizacji Rynku Pracy (dalej „Wydawnictwo”) z siedzibą i adresem w Rybniku przy ul. Wyzwolenia 10, adres e-mail: redakcja@nowiny.rybnik.pl
  2. Celem zbierania danych jest umożliwienie zalogowania się do gazety internetowej oraz korzystanie z jej funkcji i przeznaczenia.
  3. Podstawą prawną przetwarzania stanowi zgoda osoby, której dane dotyczą na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów. Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
  4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom.
  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do realizacji celu przetwarzania.
  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.
  7. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach najlepszego wyboru produktu lub usługi, odpowiadającego Pani/Pana preferencjom.