Aktualności
 • Janusz Steinhoff: Od zamykania kopalń nie uciekniemy

  17.09.2020

 • Rozmowa z dr. n. techn. Januszem Steinhoffem, wicepremierem i ministrem przemysłu w rządzie Jerzego Buzka, ekspertem górniczym


  Jak Pan ocenia projekt „Polityka energetyczna Polski do 2040 r.” ministra klimatu, Michała Kurtyki, który wywołał burzę na Śląsku?

  Pozytywnie. To dokument realistyczny, wpisujący się w strategię i politykę klimatyczną Unii Europejskiej, by redukować do minimum udział paliw stałych. Jego mankamentem jest, że obejmuje horyzont czasowy do 2040 r. Lepiej, gdyby obowiązywał o 10 lat dłużej. Dlatego, że w 2050 r. państwa UE postanowiły osiągnąć neutralność klimatyczną, co wpisywałoby się w strategię Wspólnoty. Taki dokument byłby bardziej racjonalny.

  A mankamenty merytoryczne, o ile takie Pan dostrzega...

  Są w nim zapisy dotyczące energetyki jądrowej. O ile pamiętam, minister Kurtyka założył, że zbudujemy w tym czasie sumarycznie od 6 do 8 gigawatów mocy produkcyjnej energii elektrycznej i to ma kosztować 150 mld zł. Nie wiem, czy podana cena jest realistyczna... Trudno nawet powiedzieć, czy jesteśmy w stanie sfinansować takie przedsięwzięcie, czy znajdziemy inwestora strategicznego, który wesprze nas w tym projekcie... Biorąc pod uwagę, że obecnie niewiele instalacji energetycznych buduje się w oparciu o technologię jądrową, większość tych inwestycji ma zdecydowanie przekroczony budżet i czas realizacji. Uważam to za najsłabszy element dokumentu. Druga rzecz, dość enigmatycznie poruszono sprawę wydobycia węgla brunatnego.

  Pozwoli Pan jednak, że przejdziemy od razu do węgla kamiennego. Realizacja nowego programu spowoduje likwidację większości śląskich i zagłębiowskich kopalń. Co Pan na to?

  Polityka energetyczna jest dokumentem zawierającym pewne prognozy i kierunki rozwoju. Ponieważ nie mamy już gospodarki nakazowo – rozdzielczej, trudno sobie wyobrazić, by ktoś kazał likwidować rentowne kopalnie. Węgiel możemy wydobywać, ale w sposób uzasadniony ekonomicznie. Jednocześnie nie dysponujemy żadnymi narzędziami do blokowanie importu. Polski węgiel, aby wyparł kruszywo sprowadzane z zagranicy, musi być konkurencyjny.

  No dobrze, jakie zatem Pana zdaniem działania mogą „uzdrowić” polską energetykę?

  Mamy 30 lat na przestawienie elektroenergetyki z dominacji paliw stałych (węgla kamiennego i brunatnego) na odnawialne źródła energii. Większość polskich kopalń za 20 lat przestanie istnieć z powodów naturalnych - wyeksploatowanego złoża. Inwestycje w górnictwie już są bardzo ograniczone. Trzeba mieć świadomość, że polskie kopalnie, a zwłaszcza te położone na Górnym Śląsku, działają w bardzo trudnych warunkach geologicznych, co się przekłada na wysokie koszty wydobycia węgla. Stąd należy redukować część etatów poprzez zmianę organizacji pracy, co nie może jednak odbywać się kosztem obniżenia standardów bezpieczeństwa. Polskie kopalnie są w bardzo trudnej sytuacji, trudno konkurować z zakładami wydobywającymi węgiel np. metodami odkrywkowymi...

  Cały wywiad w środowych „Nowinach”.

  Rozmawiał: Ireneusz Stajer

   
 • IrS

 • Medhouse 5.10-30.06.2021
 • Komentarze:
 • Informujemy, że:

  1. Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej powyżej jest Fundacja Profesjologia Aktywizacji Rynku Pracy (dalej „Wydawnictwo”) z siedzibą i adresem w Rybniku przy ul. Wyzwolenia 10, adres e-mail: redakcja@nowiny.rybnik.pl
  2. Celem zbierania danych jest umożliwienie zalogowania się do gazety internetowej oraz korzystanie z jej funkcji i przeznaczenia.
  3. Podstawą prawną przetwarzania stanowi zgoda osoby, której dane dotyczą na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów. Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
  4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom.
  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do realizacji celu przetwarzania.
  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.
  7. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach najlepszego wyboru produktu lub usługi, odpowiadającego Pani/Pana preferencjom.