Zielone Nowiny
 • Wiadomości prosto z Funduszu

  04.06.2020

 • Dotacje dla służb ratowniczych

  WFOŚiGW ogłasza nabór wniosków na zakup sprzętu dla jednostek służb ratowniczych w ramach "Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych". Beneficjentami są podmioty (za wyjątkiem państwowych jednostek budżetowych) z listy zaakceptowanej przez ministra środowiska w porozumieniu z szefem resortu spraw wewnętrznych z 30 października 2015 r.

  Dofinansowanie polega na udzieleniu dotacji w wysokości do 50 proc. kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia. Wnioski wraz z załącznikami należy dostarczyć do siedziby Funduszu przy ul. Plebiscytowej 19 w Katowicach do końca grudnia lub do wyczerpania alokacji środków. Z uwagi na sytuację epidemiczną, zaleca się nadanie wniosku pocztą lub przesyłką kurierską, o terminie wpływu decyduje data dostarczenia wniosku do Funduszu.

  Można zabiegać o dofinansowanie w formie dotacji kwotą 7.295.000 zł, w tym z: NFOŚiGW – 5 295 000 zł, WFOŚiGW – 2 000 000 zł. Dopuszcza się możliwość zwiększania puli.

   

  Instrumenty finansowe

  Fundusz przypomina, że w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 jednym ze sposobów dystrybucji unijnych środków jest zastosowanie instrumentów finansowych, rozumianych między innymi jako pożyczki, gwarancje czy wejścia kapitałowe. Mogą być one użyte do osiągnięcia celów wszystkich priorytetów inwestycyjnych.

  W przypadku Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 obszary, w ramach których mają zastosowania instrumenty finansowe, to między innymi wspieranie efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii.

  Wdrażanie instrumentów finansowych w ramach programów na lata 2014-2020 oparto na decyzji podjętej przez Instytucję Zarządzająca danym programem, po przeprowadzeniu oceny ex ante (określenie zapotrzebowania na konkretne działanie przeprowadzone przed jego wdrożeniem) dla instrumentów finansowych. Analiza ex ante ma na celu zidentyfikowanie obszarów w których zawodzi rynek, a następnie na tej podstawie wskazanie najbardziej optymalnych mechanizmów, które mają załagodzić słabe strony.

   
 • Eko-okna czerwiec 2020
 • Komentarze:
 • Czytaj także:
 • Kolejny krok do poprawy jakości powietrza

  Informujemy, że:

  1. Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej powyżej jest Fundacja Profesjologia Aktywizacji Rynku Pracy (dalej „Wydawnictwo”) z siedzibą i adresem w Rybniku przy ul. Wyzwolenia 10, adres e-mail: redakcja@nowiny.rybnik.pl
  2. Celem zbierania danych jest umożliwienie zalogowania się do gazety internetowej oraz korzystanie z jej funkcji i przeznaczenia.
  3. Podstawą prawną przetwarzania stanowi zgoda osoby, której dane dotyczą na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów. Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
  4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom.
  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do realizacji celu przetwarzania.
  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.
  7. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach najlepszego wyboru produktu lub usługi, odpowiadającego Pani/Pana preferencjom.