Zielone Nowiny
 • Kolejny krok do poprawy jakości powietrza

  04.06.2020

 • RYBNIK. Radni przyjęli Gminny Program Niskoemisyjny Miasta Rybnika. Jego głównym celem jest wsparcie osób doświadczających ubóstwa energetycznego w domach jednorodzinnych, a przez to poprawa jakości powietrza w mieście.

  Program jest dokumentem niezbędnym dla umożliwienia udziału miasta w rządowym programie "Stop smog", który finansuje wymianę bądź likwidację źródeł ciepła i termomodernizację w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych osób ubogich.

  GPN stanowi element strategii Rybnika na rzecz poprawy jakości powietrza i ograniczania niskiej emisji. Jest komplementarny z innymi dokumentami w zakresie poprawy jakości powietrza przyjętymi na poziomie regionalnym i lokalnym. Zawiera szczegółową charakterystykę miasta, wskazuje dotychczasowe i planowane działania w zakresie poprawy jakości powietrza na terenie miasta i niezbędne do podjęcia działania w ramach programu "Stop Smog".

  Zakłada on współpracę finansowo-organizacyjną pomiędzy rządem a samorządami gminnymi. Mechanizm ma być współfinansowany z Funduszu Termomodernizacji i Remontów, którym zarządza Bank Gospodarstwa Krajowego - wysokość wsparcia to poniżej 70 procent i z budżetu gminy powyżej 30 procent. Możliwy jest również wkład własny beneficjentów na poziomie do 10 procent wartości przedsięwzięcia.

  - "Stop Smog" jest programem trudnym. Z informacji, które posiadam, wynika, że w województwie śląskim tylko trzy gminy w jakimś sensie do tego programu aplikują, Rybnik jest zaś jedynym zainteresowanym miastem powyżej 100 tysięcy mieszkańców – mówił na sesji wiceprezydent Janusz Koper.

  Dodał, że jest to spowodowane m.in. kryteriami, jakie trzeba spełnić. - W Rybniku walka o czyste powietrze jest priorytetem, dlatego każdy program, jaki się pojawia, bez względu na to, jak jest trudny, staramy się wykorzystać. Stąd przygotowanie Gminnego Programu Niskoemisyjnego Miasta Rybnika, który stanowi jeden z pierwszych kroków pozwalających aplikować do programu "Stop Smog". Kolejnym będzie przyjęcie regulaminu udziału w programie, co planujemy w czerwcu – zapowiedział Koper.

  GPN ma charakter zintegrowany – przyczyni się jednocześnie do poprawy jakości powietrza, poprawy sytuacji mniej zamożnych gospodarstw domowych oraz poprawy efektywności energetycznej przez termomodernizację budynków mieszkalnych.

   
 • Eko-okna czerwiec 2020
 • Komentarze:
 • Czytaj także:
 • Czyste powietrze 2.0. Jakie zmiany w programie?

  Informujemy, że:

  1. Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej powyżej jest Fundacja Profesjologia Aktywizacji Rynku Pracy (dalej „Wydawnictwo”) z siedzibą i adresem w Rybniku przy ul. Wyzwolenia 10, adres e-mail: redakcja@nowiny.rybnik.pl
  2. Celem zbierania danych jest umożliwienie zalogowania się do gazety internetowej oraz korzystanie z jej funkcji i przeznaczenia.
  3. Podstawą prawną przetwarzania stanowi zgoda osoby, której dane dotyczą na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów. Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
  4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom.
  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do realizacji celu przetwarzania.
  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.
  7. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach najlepszego wyboru produktu lub usługi, odpowiadającego Pani/Pana preferencjom.