Zielone Nowiny
 • Czyste powietrze 2.0. Jakie zmiany w programie?

  04.06.2020

 • REGION. Korzystanie z programu będzie bardziej dostępne, a procedowanie wniosków krótsze, szybsze i sprawniejsze – zapowiedział Tomasz Bednarek, prezes WFOŚiGW w Katowicach.

  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach 15 maja ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Czyste powietrze 2.0. Jest on prowadzony w oparciu o: zmienioną wersję programu priorytetowego "Czyste Powietrze", nowy wzór formularza wniosku o dofinansowanie i regulamin naboru wniosków.

  Bardziej dostępny

  - Zmiany w programie Czyste Powietrze wprowadzone zostały po to, aby był on bardziej dostępny dla mieszkańców, a procedowanie wniosków trwało krócej, szybciej i sprawniej – zaznaczył w "Panoramie" TVP 2 Tomasz Bednarek, prezes WFOŚiGW.

  Nabór wniosków dotyczy beneficjentów kwalifikujących się do części 1 programu w ramach podstawowego poziomu dofinansowania. Przyjmowanie wniosków do części 2 programu, dotyczącej podwyższonego poziomu dofinansowania, odbędzie się na podstawie odrębnego ogłoszenia. Do uruchomienia drugiego etapu niezbędne są zmiany legislacyjne umożliwiające gminom wydawanie zaświadczeń o dochodach.

  Gdzie składać wnioski?

  Należy to robić w WFOŚiGW lub za pośrednictwem gmin, które zawarły porozumienia w sprawie ustalenia zasad wspólnej realizacji programu z Funduszem. Wnioski o dofinansowanie można składać: poprzez aplikację internetową, tj. Portal Beneficjenta dostępny na stronie internetowej www.wfosigw.katowice.pl lub poprzez serwis gov.pl - usługa będzie aktywowana na przełomie maja i czerwca. Szczegółowe informacje o składaniu i rozpatrywaniu wniosków o dofinansowanie zawiera regulamin naboru.

  Wprowadzono możliwość finansowania przedsięwzięć rozpoczętych do 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku o wsparcie i nie wcześniej niż 15 maja. Zmieniona wersja programu umożliwia także dofinansowanie inwestycji zakończonych pod warunkiem, że nie zostały rozpoczęte wcześniej niż 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie i nie wcześniej niż 15 maja.

  Efekt konsultacji

  Zmiana programu jest efektem prowadzonych od kilku miesięcy konsultacji, ustaleń i analiz dotychczasowego jego wdrażania. Wynika z potrzeby przyspieszenia tempa realizacji programu pozwalającego na wymianę trzech milionów nieefektywnych źródeł ciepła na niskoemisyjne w okresie jego obowiązywania.

  Najważniejsze zmiany w programie to: uproszczenie i skrócenie procesu aplikacyjnego; zmiana i uproszczenie kryteriów dochodowych; rezygnacja z powiązania intensywności dofinansowania z siedmioma grupami dochodowymi; wprowadzenie dwóch grup dochodowych: dla beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania oraz uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania; uproszczony wniosek o dotację, bazujący tam gdzie to możliwe na oświadczeniach wnioskodawcy; możliwość składania wniosków online w serwisie gov.pl.

  Powiązane z programem Mój Prąd

  Kolejne ułatwienia to: skrócony czas rozpatrywania wniosków o dofinansowanie – z 90 do 30 dni; integracja z programem Mój Prąd przez możliwość uzyskania dotacji na montaż instalacji fotowoltaicznej, bez konieczności składania dwóch osobnych wniosków; powiązanie poziomu dotacji z efektem ekologicznym – bonus za niskoemisyjność i odnawialność; dotacje na realizację zadań związanych z ociepleniem budynku oraz wymianą stolarki okiennej i drzwiowej dla tych, którzy wymienili już źródło ciepła; włączenie w kolejnym etapie w realizację programu sektora bankowego, który będzie źródłem finansowania uzupełniającego i pomostowego; wzmocnienie współpracy z gminami.

  Z dofinansowania wyłączono przedsięwzięcia w nowobudowanych budynkach. Docelowo powstanie platforma internetowa z informacjami na temat kwalifikujących się urządzeń, materiałów i usług (w tym charakterystyk technicznych), które będą finansowane w ramach programu.

   
 • Eko-okna czerwiec 2020
 • Komentarze:
 • Informujemy, że:

  1. Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej powyżej jest Fundacja Profesjologia Aktywizacji Rynku Pracy (dalej „Wydawnictwo”) z siedzibą i adresem w Rybniku przy ul. Wyzwolenia 10, adres e-mail: redakcja@nowiny.rybnik.pl
  2. Celem zbierania danych jest umożliwienie zalogowania się do gazety internetowej oraz korzystanie z jej funkcji i przeznaczenia.
  3. Podstawą prawną przetwarzania stanowi zgoda osoby, której dane dotyczą na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów. Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
  4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom.
  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do realizacji celu przetwarzania.
  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.
  7. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach najlepszego wyboru produktu lub usługi, odpowiadającego Pani/Pana preferencjom.