Aktualności
 • Jutro dowiemy się, kto przebuduje wiadukt i rondo w Jastrzębiu

  25.05.2020

 • Na 26 maja zaplanowano w urzędzie miasta rozstrzygnięcie bardzo ważnego przetargu, który wyłoni wykonawcę zadania. Miasto Jastrzębie-Zdrój otrzymało na inwestycję 12,7 mln zł z rządowego funduszu dróg lokalnych. Zdaniem posła PiS Grzegorza Matusiaka, o dotację urząd mógł postarać się dużo wcześniej.

  Jutro (26 maja) w urzędzie miasta zostanie rozstrzygnięty przetarg dotyczący przebudowy wiaduktu na alei Piłsudskiego wraz z budową ronda na skrzyżowaniu z ulicami Graniczną i Północną. Według posła Grzegorza Matusiaka, przygotowania do modernizacji tych kluczowych obiektów drogowych dla układu komunikacyjnego w Jastrzębiu trwają zbyt długo.

  - Można to było zrobić znacznie wcześniej. Dzisiaj prawdopodobnie jeździlibyśmy już nowym, a przede wszystkim bezpiecznym rondem i przebudowanym wiaduktem – twierdzi jastrzębianin, parlamentarzysta Prawa i Sprawiedliwości. - Od dawna do biura poselskiego przychodzili ludzie i zgłaszali, że skrzyżowanie nie jest bezpieczne. Jeden mieszkaniec został tam nawet potrącony, był u mnie średnio co miesiąc. Bezskutecznie interweniował w urzędzie miasta. Ja również interweniowałem w tej sprawie – mówi Grzegorz Matusiak.

  Jak dodaje, samorząd lokalny otrzymał z budżetu państwa dofinansowanie 50 procent kosztów inwestycji, czyli ponad 12 mln 700 tysięcy złotych, najwyższą dotację spośród przyznanych innym gminom. - Nie ukrywam, że wraz z przewodniczącym miejskiej komisji polityki gospodarczej i bezrobocia Tadeuszem Sławikiem czuję się współtwórcą tego sukcesu. W Sejmie głosowałem za budżetem funduszu dróg lokalnych, z którego jest ta dotacja - mówi poseł. Jego zdaniem, środki te można było pozyskać dużo wcześniej.

  - Należało przygotować dobrą ekspertyzę i ogłosić przetarg - sam wiadukt od dawna wymagał bowiem gruntownego remontu. Tymczasem najpierw ograniczono na nim przejazd, a dopiero później ogłoszono przetarg – podkreśla. - To będzie bardzo pożyteczna inwestycja dla całego regionu. Wiaduktem i rzeczonym rondem porusza się bowiem wielu mieszkańców, a zwłaszcza górnicy dojeżdżający do kopalń Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Będę trzymał kciuki za wykonanie tego zadania w terminie – dopowiada.

  Magistrat wskazuje, że inwestycja jest jedną z najdroższych, jakie miasto prowadziło w ostatnich latach. Szacuje się, że koszt sięgnie 25 milionów zł. To tak, jakby wybudować 3 OWN-y. - O dotację aplikowaliśmy w połowie 2019 roku. Konkurs miał być rozstrzygnięty jesienią, ale wojewoda przesunął termin na grudzień. Na początku 2020 roku usłyszeliśmy, że wyniki będą w maju i tak się stało. Musieliśmy też czekać na rozstrzygnięcia związane z planowanym przywróceniem linii kolejowej do Jastrzębia, co warunkowało rozwiązania techniczne. Cierpliwość opłacała się, mamy 12 mln 700 tysięcy złotych dofinansowania – zaznacza Izabela Grela, naczelnik wydziału informacji, promocji i współpracy zagranicznej.

  Powstanie tzw. rondo turbinowe, które ma zwiększyć bezpieczeństwo użytkowników ruchu drogowego i znacznie poprawić płynność przejazdu. Roboty potrwają niecałe 2 lata, a realizowane będą etapami, zgodnie z uzgodnioną z wykonawcą organizacją ruchu. Projekt zakłada  m. in. budowę dwóch niezależnych mostów, osobno dla każdej z jezdni. Obiekt podzielony będzie, jak do tej pory, na dwa pasy w każdym kierunku. Dzięki takiej konstrukcji zyska się gwarancję, że jego użyteczność, pomimo szkód górniczych, będzie wydłużona. Poprawione zostaną także parametry drogi, która awansuje z automatu do kategorii głównych.

  Przy budowie wiaduktu część wąwozu zostanie zasypana, jednak pozostawiony będzie przepust na planowaną budowę torów kolejowych. Powstaną też dwa przyczółki. Z uwagi na znaczne obciążenia przekazywane przez podpory, przewidziano wzmocnienie podłoża gruntowego pod fundamentami przyczółków oraz pod konstrukcjami z gruntu zbrojonego. Dodatkowo teren będzie palowany.

  Cały obiekt będzie miał 70 metrów długości i 20 szerokości. By przyspieszyć roboty, wykonany zostanie nie z lanego betonu, a z prefabrykatów. Powstanie również 300  metrów bieżących drogi, ze ścieżkami rowerowymi i chodnikami, a także oświetlenie uliczne.

   
 • IrS

 • LEON - KOPIA
 • Komentarze:
 • Informujemy, że:

  1. Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej powyżej jest Fundacja Profesjologia Aktywizacji Rynku Pracy (dalej „Wydawnictwo”) z siedzibą i adresem w Rybniku przy ul. Wyzwolenia 10, adres e-mail: redakcja@nowiny.rybnik.pl
  2. Celem zbierania danych jest umożliwienie zalogowania się do gazety internetowej oraz korzystanie z jej funkcji i przeznaczenia.
  3. Podstawą prawną przetwarzania stanowi zgoda osoby, której dane dotyczą na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów. Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
  4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom.
  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do realizacji celu przetwarzania.
  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.
  7. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach najlepszego wyboru produktu lub usługi, odpowiadającego Pani/Pana preferencjom.