Aktualności
 • Nagrodzeni żorzanie w dziedzinie kultury (ZDJĘCIA)

  13.05.2020

 • Przedstawiciele żorskiego świata kultury już po raz szósty zostali uhonorowani Nagrodami Kulturalnymi Prezydenta Miasta Żory. Do zaszczytnego grona laureatów dołączyli w tym roku Barbara Wołczyk, Grzegorz Karnas, Jan Łomozik i Koło Gospodyń Wiejskich Baranowice.

  Nagrody Kulturalne Prezydenta Miasta Żory to prestiżowe wyróżnienie przyznawane za szczególny wkład w kształtowanie życia kulturalnego i artystycznego w naszym mieście. Nagroda przyznawana jest w czterech kategoriach i można ją otrzymać tylko jeden raz, za osiągnięcia dotyczące twórczości kulturalnej, upowszechniania kultury lub jej ochrony. O nagrodę mogą ubiegać się osoby fizyczne i inne podmioty prowadzące działalność na terenie Żor, na rzecz ich mieszkańców.

  Tegorocznym laureatem nagrody w kategorii „Twórczość artystyczna” został Grzegorz Karnas - wokalista jazzowy, producent muzyczny, fotograf, bloger oraz inicjator i dyrektor artystyczny Międzykulturowych Spotkań Muzyki, Kreatywności i Ekspresji – Voicingers. W 1998 roku Grzegorz Karnas został uhonorowany pierwszą nagrodą na Międzynarodowych Spotkaniach Wokalistów Jazzowych w Zamościu. W 2006 roku otrzymał pierwszą nagrodę w międzynarodowym konkursie wokalistów jazzowych Young Jazz Singers Competition Brussels w Belgii. W 2007 roku zdobył uznanie słuchaczy i Grand Prix międzynarodowego konkursu Crest Jazz Vocal we Francji. W 1999 roku ukazała się jego debiutancka płyta „Reinkarnasja”. Dotychczas powstało siedem autorskich płyt Grzegorza Karnasa, a także pięć wydawnictw z jego udziałem. Jego koncertowa płyta „Audio Beads” została uznana przez magazyn The New York City Jazz Record za jedną z najlepszych płyt 2013 roku w kategorii jazz wokalny. Nagrodę Kulturalną otrzymał za bogaty dorobek artystyczny, wybitne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej oraz zaangażowanie w promowaniu pozytywnego wizerunku miasta Żory. O nagrodę dla artysty zawnioskowało kilkunastu mieszkańców miasta Żory, w tym Anna Ujma - Pełnomocnik  Prezydenta ds. Promocji, Kultury i Sportu.

  W kategorii „Upowszechnianie kultury” Nagrodę Kulturalną Prezydenta Miasta Żory otrzymało Koło Gospodyń Wiejskich w Baranowicach. Przyznano ją jako wyraz uznania za wieloletnią pracę i zaangażowanie w integrowanie lokalnej społeczności poprzez aktywne kultywowanie oraz upowszechnianie śląskich zwyczajów i tradycji. Koło Gospodyń Wiejskich w Baranowicach powstało w 1964 roku. Od początku istnienia organizowało we współpracy z innymi organizacjami baranowickie i rejonowe dożynki. Od wielu lat organizuje liczne imprezy kulturalne promujące kulturę ludową oraz spotkania zarówno dla dzieci, jak i do dorosłych mieszkańców. W ich trakcie poprzez pokazy śląskich strojów, obrzędów, ludowych śpiewów oraz tradycyjnych śląskich kulinariów promowana jest edukacja kulturalna. W ramach Koła kilka lat temu powstał „Zespół Ludowy Baranowice”, wcześniej działający pod nazwą „Zespół Śpiewaczy Baranowice”. Zespół bierze udział w festiwalach i przeglądach zespołów ludowych w Żorach oraz w całym województwie. Występuje podczas żorskich festynów, dożynek i lokalnych spotkań. O nagrodę dla Koła Gospodyń Wiejskich w Baranowicach wnioskował Krzysztof Mentlik - Radny Rady Miasta Żory.

  Laureatką nagrody w kategorii „Ochrona kultury” została Barbara Wołczyk – pedagog i instruktor tańca ludowego, od najmłodszych lat związana z tańcem narodowym oraz ludowym. Od 1993 roku pracuje w Miejskim Ośrodku Kultury w Żorach, gdzie prowadzi Zespół Taneczny „Taaka kropa”, a od 2006 roku jest instruktorem Zespołu Pieśni i Tańca „Sari”, do którego należy obecnie około 70 członków. Zespół ten prezentował polski folklor na festiwalach m.in.: na Węgrzech, na Teneryfie, we Francji, Włoszech, na Litwie, a także w wielu innych ogólnopolskich i miejskich konkursach, na których odniósł liczne sukcesy. Barbara Wołczyk angażuje się w organizację koncertów charytatywnych, prowadzi warsztaty taneczne dla uczniów i nauczycieli, a także lekcje regionalizmu w Centrum Edukacji Regionalnej. Zasiada również w komisjach podczas różnego rodzaju festiwali i konkursów, m.in. pieśniczek śląskich, gwary śląskiej, pieśni patriotycznej oraz konkursów tanecznych. Nagrodę Kulturalną przyznano jej za zaangażowanie w ochronę dziedzictwa kulturowego naszego regionu, liczne sukcesy artystyczne oraz reprezentowanie miasta Żory w Polsce i poza jej granicami. O nagrodę dla Barbary Wołczyk wnioskował Stanisław Ratajczyk - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Żorach.

  Wśród młodych, a już wybitnych artystów triumfował w tym roku Jan Łomozik, który został laureatem nagrody w kategorii „Młodzi twórcy”. To uczeń Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Żorach i doskonały wiolonczelista. W ciągu dziesięciu lat edukacji muzycznej osiągnął wiele sukcesów na szczeblu ogólnopolskim oraz międzynarodowym. W lutym tego roku zdobył Grand Prix na Międzynarodowym Konkursie Wiolonczelowym im. Jana Vychytila w Pradze, gdzie poza główną nagrodą, otrzymał także Nagrodę Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Czechach oraz Nagrodę Czeskiej Filharmonii Narodowej w postaci koncertów z orkiestrą w sezonie 2020-2021. Jan Łomozik jest stypendystą Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci. Koncertował przy okazji imprez charytatywnych na rzecz Hospicjum im. Jana Pawła II w Żorach. Wystąpił wraz z prof. dr hab. Tomaszem Strahlem w ramach prestiżowego koncertu „Mistrz i Uczeń”, który odbył się na zamku w Łańcucie w lipcu ubiegłego roku. Nagrodę Kulturalną Prezydenta Miasta Żory otrzymał za wybitne osiągnięcia artystyczne oraz zaangażowanie w promowaniu pozytywnego wizerunku miasta Żory w Polsce i poza jej granicami. Wnioskodawcą był Zespół Państwowych Szkół Muzycznych w Żorach.

   
 • Galeria:

 • IrS

 • LEON - KOPIA
 • Komentarze:
 • Informujemy, że:

  1. Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej powyżej jest Fundacja Profesjologia Aktywizacji Rynku Pracy (dalej „Wydawnictwo”) z siedzibą i adresem w Rybniku przy ul. Wyzwolenia 10, adres e-mail: redakcja@nowiny.rybnik.pl
  2. Celem zbierania danych jest umożliwienie zalogowania się do gazety internetowej oraz korzystanie z jej funkcji i przeznaczenia.
  3. Podstawą prawną przetwarzania stanowi zgoda osoby, której dane dotyczą na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów. Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
  4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom.
  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do realizacji celu przetwarzania.
  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.
  7. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach najlepszego wyboru produktu lub usługi, odpowiadającego Pani/Pana preferencjom.