Po naszymu
 • Kery się we Zmarzłych narodziył

  13.05.2020

 • Ludziska dycki godali, że kery sie we Zmarzłych narodziył , mioł taki sōm zimny charakter jako jego patrōny! Cosik we tym musiało być, bo jo poruch takich ludzi znała, a nikerych żech we familiji miała.


  Dejma na to nasz ujek Józik! Tyn chop dycki bōł zimny jako ryba. Nic go niy ruszało. Choby strzały z nieba prały, ujek musioł skōńczyć śniodani, swoji pilulki wziōnć, a dziepiyro sie chytoł roboty. Bo dycki godoł, że robota mu niy uciecze, bo ôna dycki bōła, je, a porzad jeszcze bydzie! Jak mu kery chcioł, co padać, to go wysłōchoł, ale do pōmōce to ōn niy bōł. Tyn chop wszyjstek by ci doł, abo ôbiecoł, ale jakby przi tym nic zrobić niy musioł, bo inakszy to żeś mōg czekać cołki lata! Ujkowi sie nikaj niy śpiychało, ale na zegrōdka szoł sie rod podziwać, ale yno podziwać, bo do roboty, to mioł inkszych ludzi. To samo bōło we robocie. Tam sie chopy ś niego śmioli, a godali mu do szpasu: Kerowniku, dejcie mi piynć ludzi, a jo to zrobia! A jak go kerownik posłōchoł to robota bōła zrobiono na bank!
  Terozki weznymy na warsztat ujka Bōnifaca: Tyn chop sie ôd bajtla niy rod uczył. Dycki godoł, że je słaby abo że mu je zima i isto go jakiś chorōbsko chyto, abo, że mō głōd i skuli tego nic robić niy mōże! Ôjcowie mieli ś nim „krziż pański”! jak sie czego we chałpie chycioł, to zaroz zepsuł! Bezto jego tatulek padoł, coby go posłać do roboty na gruba. Tam tyż pora rzeczy wystrugoł, ale jak go sztajger postarszył badaniym psychiatrycznym, to Bōnifac poszoł po rozum do gōwy i dzisio sie ze swojich bracikōw śmieje, bo mō grubsko pynzyjo, a mōże teroz robić, co mu sie yno podobo!
  Jeszcze nōm ôstała ciotka Zofijo. Ta baba to tyż do nauki niy bōła. Ôna wolała za synkami lotać niż do szkoły chodzić, aże jeji starziki, co jōm wychowali, rynce załōmōwali! Jednako ciotka wiedziała, co robi, bo se hnet chopa znodła i to bogatego! A ôn sie dycki kwoloł, że se napasowoł dziołcha nojgryfniyjszo ze cołki wsi! Ciotka dziecek miała piyńć, ale chopōw aże trzech. Musieli przi ni mieć ciynżki żywot, bo gibko ji poumiyrali! Tak godały te stare frele ze wsi, co ni miały w żywōcie ani jednego chopa, coby im przoł! Eli nasza ciotka przoła tym swoim chopeczkōm, tego niy wiym, ale ôna mi godała, że chce sie wydować po sztworte! Jednako ciynżki gripy dostała i umrziła!
  Jakby tak dobrze pokōmbinować, to by my kożdymu mōgli jako łatka prziszyć, niy yno tym „zmarzłym”, pra?

   
 • Grymlino

 • Skok Stefczyka
 • Komentarze:
 • Informujemy, że:

  1. Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej powyżej jest Fundacja Profesjologia Aktywizacji Rynku Pracy (dalej „Wydawnictwo”) z siedzibą i adresem w Rybniku przy ul. Wyzwolenia 10, adres e-mail: redakcja@nowiny.rybnik.pl
  2. Celem zbierania danych jest umożliwienie zalogowania się do gazety internetowej oraz korzystanie z jej funkcji i przeznaczenia.
  3. Podstawą prawną przetwarzania stanowi zgoda osoby, której dane dotyczą na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów. Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
  4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom.
  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do realizacji celu przetwarzania.
  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.
  7. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach najlepszego wyboru produktu lub usługi, odpowiadającego Pani/Pana preferencjom.