Opinie
 • Grzegorz Matusiak: Ksiądz Prałat Bernard Czernecki

  01.05.2020

 • Do Jastrzębia-Zdroju przyjechał 46 lat temu. Był wówczas proboszczem parafii św. Katarzyny. Równolegle realizował i prowadził budowę kościoła NMP Matki Kościoła, "na górce". Kościoła, skupionego wokół jednego z największych osiedli mieszkaniowych - Arki Bożka w Jastrzębiu-Zdroju. W okresie strajków górniczych w roku 1980, 1988 a także w kolejnych ks. Prałat Bernard Czernecki, w swoich kazaniach, w tych szczególnie trudnych okresach dla strajkujących górników i robotników oraz ich rodzin, przypominał o wartościach jakimi powinien kierować się człowiek i naród by obronić swoje prawo do godności, i wolności. Jest jednych z tych wyjątkowych kapłanów dla ludności regionu i Śląska, którzy bezgranicznie poświęcili się obaleniu systemu totalitarnego w Polsce. Dla mnie jest jednym z wybitnych autorytetów wśród nauczycieli kapłanów, który potrafi bezwarunkowo stawać w obronie ludzi pracy, w obronie godności człowieka. W walce o wolność i prawdę, sprawiedliwość i godne życie ludzi, pamiętam jak na mszach św. śpiewał "Ojczyznę wolną racz nam dać Panie ...". Wspominam świat tamtych czasów z księdzem prałatem, który wielokrotnie podkreślał jak ważną rolę w okresie kolejnych strajków pełnili górnicy, mówiąc, "weszliście do historii`. Jak mówił, "to górnicy ponieśli pochodnię płonącą w ciemności. Dzięki ich walce "biało-czerwony" sztandar zaczął powiewać jako symbol nad wszystkimi narodami, które ukochały wolność".

   

  Uważam, ze dzięki duchowemu wsparciu księdza prałata Bernarda Czerneckiego, zarówno górnicy i ich rodziny a także liczni mieszkańcy Śląska, mogli z wiarą, odwagą i przekonaniem wpływać i walczyć o budowę społeczeństwa alternatywnego. Istotą w walce o wolne słowo a także ludzką godność, od pierwszych strajków górników w 1980 roku, przez kolejne trudne okresy, było silne wsparcie Kościoła katolickiego, odpowiedzialnego za losy robotników wraz z rodzinami. Wykorzystanie Radia Solidarność, licznych pism i wydawnictw a także podziemnym wszechnicom i bibliotekom, ruch związkowy skutecznie odkłamywał bolesną historię, fałszowaną przez długie dziesięciolecia.

   

  Uważam również, że współczesne związki zawodowe, aktywnie i skutecznie działające w sferze tworzenia rozwiązań prawnych ze szczególnym uwzględnieniem znaczenia dialogu społecznego na wszystkich szczeblach społecznych i zawodowych, w istotnym stopniu poziom profesjonalności, zawdzięczają działalności duszpasterskiej jak i społecznej księdza prałata Bernarda Czerneckiego.

   

  Grzegorz Matusiak, poseł na Sejm RP. Zastępca przewodniczącego Komisji Polityki Społecznej i Rodziny, felietonista Tygodnika Regionalnego Nowiny

   

   
 • Koronawirus
 • Komentarze:
 • 20.05.2020 11:31 Kto wie
  Kto wie
  Zawsze się zastanawiam jak by wyglądała teraz Polska gdyby nie było Komunizmu jako okres przejściowy . Czy byli by nadal książęta, Królowie,szlachta, dwory ,demokracja. Czy istniał by niezależny wolny kościół pod kierownictwem "Papieża". Czy były by raczej nadal czworaki i 2000h majątki ziemskie.

 • 02.05.2020 11:16 Kuba
  .......Każdy ma coś złego i dobrego...25 lat żyłem w Komunie i 25 lat w Kapitalizmi
  .....Każdy ma coś złego i dobrego...25 lat żyłem w Komunie i 25 lat w Kapitalizmie Pierwsi więzili a nawet zabijali ale i Oni jak uczy historia byli mordowani i tłamszeni,więzieni i wyzyskiwani przez książęta ,carów, królów i szlachtę. Tępili Kościół który niejednokrotnie niby wówczas służąc Bogu służył własnym dobrom ziemskim u szlachty, sprzyjał i wspierał tą byłą książęcą władzę ogłaszając ,że ?wszelka władza od Boga pochodzi? co doprowadziło do nadmiernie bezpodstawnego poddaństwa plebsu i w sumie do I wojny światowej a przez to wielu cierpień. Kościół to nie tylko władza kościelna ,to cały Lud Boży a więc Bóg musiał ująć się i za swoim ludem. Bóg taką mentalność ówczesnych przywódców kościoła chciał też poskromić zezwalając na taki tok dziejów jak i kiedyś gdy Lud wyzwolony przez 40 lat po pustyni. Joanna dArc obecna swieta powiedziała kiedyś , jestem z Kościołem tak długo jak Kościół jest z Bogiem. Kościół Carów ,Królów ,Szlachty -dbający o własne dobra ziemskie nie był z Bogiem i dlatego musiał się nawrócić i dopiero Kościół nawrócony ( nie Cara,nie Szlachty ) a Boga mógł dzięki łasce Bożej pokonać Komunę. Przez to Komuniści w odwecie za taką postawę księży niszczyli nawet i wiarę- Kościół więc miał grzech za które przeprosił Jan Paweł II ... ale i trzeba uznać ,że Komuniści pobudowali miasta ,zlikwidowali analfabetyzm, wyregulowali rzeki , postawili wiadukty, tak właśnie takie z którymi obecna władza ma jak w Jastrzębiu dzisiaj problem bo nie mają za co go odbudować -jedna mała rzecz, pobudowali także tory kolejowe które obecni asfaltują .., No i nastąpił Demokratyczny Kapitalizm który na tej bazie wyzwolił inwencję ludzką, rozwój technologi, produkcje przedmiotów codziennej potrzeby, dostępne ogólnie wykształcenie wyższe lecz także sprowadził niebywałe niekontrolowane bezrobocie ,wyzysk, ukazał POdlośc jednostek a nawet całych grup, zdolność grabienia tego co Tusk Donald sam nigdy nie wypracował. Słowem wykorzystano położenie naiwnego ,niedoświadczonego w oszustwach społeczeństwa. Demokratyczny Kapitalizm ?dzieci resortu? otworzył granice, wprowadził swobodę poruszania się, możliwość zwiedzania i zarobkowania w świecie ale i przez to obecną pandemię która przypomniała nam ,ze nie jesteśmy Stwórcą lecz nadal tylko Jego stworzeniem. Wszystko to jest następstwem moim zdaniem wyższego planu -Planu Bożego . Pamiętam jak podczas wizyty Papieża Ratzingera w Oświęcimiu ?Bóg zapalił na nieboskłonie kolorową tęczę jak by chciał powiedzieć -odkładam łuk swój aby już nie było wrogości między Wami.?

 • Czytaj także:
 • Piotr Masłowski: Panie PrezydencieŁukasz Kohut: Kwiecień, którego nie byłoPiotr Szereda: Siódma szprycha

  Informujemy, że:

  1. Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej powyżej jest Fundacja Profesjologia Aktywizacji Rynku Pracy (dalej „Wydawnictwo”) z siedzibą i adresem w Rybniku przy ul. Wyzwolenia 10, adres e-mail: redakcja@nowiny.rybnik.pl
  2. Celem zbierania danych jest umożliwienie zalogowania się do gazety internetowej oraz korzystanie z jej funkcji i przeznaczenia.
  3. Podstawą prawną przetwarzania stanowi zgoda osoby, której dane dotyczą na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów. Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
  4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom.
  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do realizacji celu przetwarzania.
  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.
  7. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach najlepszego wyboru produktu lub usługi, odpowiadającego Pani/Pana preferencjom.