Po naszymu
 • Jako je ze tōm ekologijōm?

  22.04.2020

 • Jak sie na tyn świat podziwōm, to se myśla, że ni ma aż tak dobrze, jako my se to przedstawiōmy! Za te pora ôstatnich lot, to ludziska nauczyli się zortować śmieci, ale porzad sōm jeszcze taki rzeczy, co ni ma, co ś nimi zrobić!


  Dejma na to u nos w dōma: Dobre ôblycze, co już go niy potrzebujymy, to piyknie wypierymy, spakujymy do nelōnowych bojtlōw a zaniesymy do kōntynera. A potym to idzie dali do przerōbki, a PCK dostanie s tego pora groszy. Czasym jak mōmy rzeczy praje nowe abo mało użyte, to mōj chop zaniesie to wszyjstek na zbiōrka przi kościele. I tak tyż robiōm moji znajōmki. Bo wszyjscy pamiyntōmy te ciynżki kryzysowe czasy, jak nic kupić niy szło! Wtynczos moja kamratka chciała pō mie połotane galoty po naszych synkach, bo praje galot do swoich dwōch „chacharkōw” nojwiyncy potrzebowała. Jednako przi kożdej gospodarce sōm taki szmaty, co sie na nic niy nadowajōm, abo taki ôblycze, co je tak fest użyte, że to je gańba kerymu dać! Przidoł by sie kōntyner na taki dziadostwo! Z tego do sie jeszcze wiela rzeczy zrobić, choćby yno taki „czyściwo” abo „wata” do polstrowanego noczynio. Dać tam kōnsek piankowego szwamu je nojprości, ale eli nojzdrowi do nos? Przeca te plastiki już cołki świat zawalajōm?
  Dejcie se tyż pozōr jak pōdziecie kupować jodło. Jedni bierōm wszyjstek kilami a drudzy na placki, niy yno bezto, że sōm szpydlikorze, ale skuli tego, że niyradzi jodło wyciepujōm! Trza nakupować podle tego wiela sie zjy, bo przeca te dziesiyńć plackōw do dwōch – trzech ludzi na wieczerzo isto styknie, a nic sie niy zmarnuje! Jo sie tyż trzimia tyj staryj zasady, że jak jaki jodło (miynso, chlyb abo jarzina) dō dōm prziniesa, to sie go starōm tak przerobić, coby wyniyś ze chałpy yno to, co sie już na nic niy nodowo! Ze suchego chleba warzymy wodziōnka, ze żymłōw robiymy „armeriter” abo „francuski grzanki”. Miynso, co sie już troszka przejadło, bo go bōło zatela, idzie do fanzolowyj abo grochowyj zupy, a resztōwki wusztōw a wyndzōnki dodowōm do żuru abo do „bigosu”, co nōm tyż fest smakuje. Zimne ziymioki przerobia dycki na kluski, knedle abo kopytka. Myśla, ze wy tyż to znocie ôd swojich mamulkōw a starkōw. Te jodło je łacne a dobre, ale coby go zrobić, to kupa czasu potrza! A tego to jeszcze nikaj niy przedowajōm i jo se myśla, że to praje bez tyn brak czasu ta ekologijo nōm troszka chrōmie, a Wy co padocie?

   
 • Grymlino

 • Medhouse 5.10-30.06.2021
 • Komentarze:
 • Informujemy, że:

  1. Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej powyżej jest Fundacja Profesjologia Aktywizacji Rynku Pracy (dalej „Wydawnictwo”) z siedzibą i adresem w Rybniku przy ul. Wyzwolenia 10, adres e-mail: redakcja@nowiny.rybnik.pl
  2. Celem zbierania danych jest umożliwienie zalogowania się do gazety internetowej oraz korzystanie z jej funkcji i przeznaczenia.
  3. Podstawą prawną przetwarzania stanowi zgoda osoby, której dane dotyczą na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów. Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
  4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom.
  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do realizacji celu przetwarzania.
  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.
  7. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach najlepszego wyboru produktu lub usługi, odpowiadającego Pani/Pana preferencjom.