Aktualności
 • Wraca sprawa budowy kopalni na Paruszowcu

  21.04.2020

 • W związku z zakończonym przez RDOŚ postępowaniem dowodowego dotyczącym wniosku Bapro głos zabrał prezydent Rybnika. - Wszystko wskazuje na to, że RDOŚ zmierza do wydania pozytywnej decyzji dla firmy, która che budować kopalnię węgla – uważa Piotr Kuczera.

  Do 12 maja można składać uwagi w związku z zakończeniem przez RDOS postępowania dowodowego w sprawie wniosku BAPRO Sp. z o.o. dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na udostępnianiu i wydobywaniu węgla kamiennego ze złoża „Paruszowiec”.

  Zgodnie z obwieszczeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach do 12 maja strony mogą wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

  Materiał dowodowy, w tym opinia Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, znajduje się w siedzibie Regionalnej Dyrekcji  Ochrony Środowiska w Katowicach.

  Z uwagi na sytuację epidemiologiczną w kraju, dokumentacja sprawy dostępna będzie tylko w sposób elektroniczny.
  Aby zapoznać się z materiałem dowodowym, strona powinna zadzwonić pod numer 32 42 06 801 lub 32 42 06 810 w dniach roboczych, w godzinach pracy RDOŚ (7.30-15.30) w celu ustalenia trybu udostępnienia akt sprawy. Podczas rozmowy należy powołać się na sygnaturę: WOOŚ.4235.9.2016.JB

  Z pełną treścią obwieszczenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach można zapoznać się w bip.um.rybnik.eu/Default.aspx

  Prezydent Miasta Rybnika: „ Wszystko wskazuje na to, że RDOŚ zmierza do wydania pozytywnej decyzji dla spółki Bapro, a to oznacza, że firma będzie ona miała szansę na wydobycie węgla pod naszym miastem. Jako miasto będziemy zgłaszać uwagi. Będziemy odwoływać się od tej decyzji. Walka trwa, nie składamy broni. Na czwartkowej sesji rady miasta przedstawimy uchwałę, która zmienia plany zagospodarowania przestrzennego w rejonie planowanego wydobycia.”

  Wprowadzone przez miasto ustalenia w planach zagospodarowania przestrzennego uniemożliwiają lokalizowanie zakładu górniczego w rejonie planowanym przez Bapro. Radni pochylą się nad uchwałą w czwartek 23 kwietnia. Link do uchwały: bip.um.rybnik.eu/docs/um/2020/04/06/file_13802496.pdf.

  Jeżeli rada miasta poprze uchwałę, to wejdzie ona w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

  Informacje o obwieszczeniu tutaj: www.rybnik.eu/dla-mieszkancow/aktualnosci/aktualnosc/obwieszczenie-rdos-w-sprawie-spolki-bapro.

   
 • IrS

 • Eko-okna czerwiec 2020
 • Komentarze:
 • 21.04.2020 19:01 Ja wiedziałem, że tak będzie
  Czy naprawdę wierzyliście, że tej kopalni nie będzię?!
  Przecież to była gra na czas Tak się RDOŚ pozytywnie pokazał i ...starczy. Decyzje o czarnej, węglowej przyszłości narodu już zostały nocą podjęte.

 • Czytaj także:
 • RDOŚ przedłuża termin w sprawie kopalni ParuszowiecWiceminister Adam Gawęda: nie będzie kopalni ParuszowiecBudowa kopalni w Paruszowcu nie jest przesądzona (ZDJĘCIA)Bapro: rada miasta Rybnika narusza interes spółkiRybniczanie protestowali przeciw budowie kopalni

  Informujemy, że:

  1. Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej powyżej jest Fundacja Profesjologia Aktywizacji Rynku Pracy (dalej „Wydawnictwo”) z siedzibą i adresem w Rybniku przy ul. Wyzwolenia 10, adres e-mail: redakcja@nowiny.rybnik.pl
  2. Celem zbierania danych jest umożliwienie zalogowania się do gazety internetowej oraz korzystanie z jej funkcji i przeznaczenia.
  3. Podstawą prawną przetwarzania stanowi zgoda osoby, której dane dotyczą na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów. Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
  4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom.
  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do realizacji celu przetwarzania.
  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.
  7. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach najlepszego wyboru produktu lub usługi, odpowiadającego Pani/Pana preferencjom.