Po naszymu
 • Pōdźcie na koło!

  15.04.2020

 • Roztōmili, świynta, świynta i po świyntach! Terozki trza by bōło kaj te niypotrzebne basiska stracić! Na jaki ibōngi to to już nikerzi s nos sōm troszka za starzi, ale pojeździć na kole to by bōło w sōm roz! Jak sie jeszcze troszka ôciepli to mogymy rajzować, kaj nos ôczy pokludzom!


  Nikerzi jadōm we „plyner” ze cołkōm familijōm. Mōm takich sōmsiadōw, co sōm ôdy mie doś kyns modsi, a majōm trzech synkōw co do starszych klasōw we podstawōwce chodzōm. Tam wszyjscy majōm koła i na wiosna a bez lato we kożdo sobota rano już kole siōdmyj sōm na nogach i rychtujōm sie na drōga. Jo im przaja, ale nikedy mie to tyż nerwuje! Bo nasz pies fest na nich szczeko i my zaroz mōmy po spaniu! Ale trza to wszyjstek strzimać, bo im sie tyż isto cosik ôd nos niy widzi, ale nic niy godajōm, a ku tymu sōm fest dō nos pōmocni! Jak my byli modzi to my tyż na kołach ze dzieckami jeździyli po cołki ôkolicy! Miyszkali my wtynczos we familoku, a ani do gowy nōm niy prziszło, że jak tak wczas rano stowōmy, to tyż mogymy keregoś szterować, bo modzi ludzie myślōm inakszy. No, ale doś tego uskargowanio: przeca cołki lato przed nami, a nojważniyjsze, coby tyn zagraniczny wirus doł nōm pokōj! A we zima jak bydzie mrōz a cima to sie możnyj lepszy wyśpiymy!
  Jako to godajōm: Jak sie chce to sie zrobi! Pora lot nazod rozniymōgłach sie na nogi, a potym prziszły ku tymu inksze choroby i już wyglōndało tak, że mi ôstanie yno w dōma siedzieć, ale ôd czego mōm gowa? Kupiyłach se taki inwalidzki skuter, a śmigōm na nim po mieście, a na wycieczka tyż se pojada, bele by to niy bōło fest daleko, bo ta maszyna je na sztrōm a ladować jōm trza! Jo sie już niy poradza doczkać, aż se siedna za kerownica, a wybzna ze chałpy! Nojgorzi je, jak przidzie podzim, a jo musza mōj skuter do garaże skować! Jo sie potym czuja jak „uziymiōno! Chcesz sie babo, kaj ruszyć, to musisz inkszych pytać, ale tak to już na tym świecie je!
  Roztōmili, ciepły wiaterek dmucho a wiosnōm wōnio , bezto chciałach Wos namowić, cobyście się ze chałpy ruszyli, ale teroz to ni ma tak łaps! Ze tym muszymy poczkać, aż tyn wirus ze korōnōm ustanie! :)! Pozdrowiōm Wos piyknie, a ciesza sie na nasze nastympne potkani sam we gazecie. Podpowiydzcie mi ô czym miała bych Wōm jeszcze napisać!

   
 • Wasza Grymlino

 • Medhouse 5.10-30.06.2021
 • Komentarze:
 • Informujemy, że:

  1. Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej powyżej jest Fundacja Profesjologia Aktywizacji Rynku Pracy (dalej „Wydawnictwo”) z siedzibą i adresem w Rybniku przy ul. Wyzwolenia 10, adres e-mail: redakcja@nowiny.rybnik.pl
  2. Celem zbierania danych jest umożliwienie zalogowania się do gazety internetowej oraz korzystanie z jej funkcji i przeznaczenia.
  3. Podstawą prawną przetwarzania stanowi zgoda osoby, której dane dotyczą na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów. Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
  4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom.
  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do realizacji celu przetwarzania.
  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.
  7. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach najlepszego wyboru produktu lub usługi, odpowiadającego Pani/Pana preferencjom.