Aktualności
 • Koronawirus. Ważna informacja dla posiadaczy orzeczeń i kart parkingowych

  02.04.2020

 • 31 marca weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych. Przyjęto w niej m.in. regulacje dotyczące orzeczeń o stopniu niepełnosprawności oraz kart parkingowych.

  Zgodnie z ustawą te orzeczenia, które straciły ważność między 9 grudnia 2019 r. a 8 marca 2020 r.,  zachowują ważność do 60 dni od chwili odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności – pod warunkiem, że do 8 marca 2020  r. osoba zainteresowana złożyła wniosek o wydanie ponownego orzeczenia.

  - Z kolei te orzeczenia, które straciły lub stracą ważność po 8 marca 2020 r. zachowują ważność do 60 dni od  odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności – bez konieczności składania wniosku złożenia wniosku – informuje Wojciech Raczkowski, kierownik biura komunikacji społecznej i informacji starostwa w Wodzisławiu Śląskim.

  W związku z zachowaniem – na opisanych wyżej zasadach – ważności orzeczeń, również karty parkingowe zachowują ważność do upływu 60 dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego, nie dłużej jednak niż do dnia wydania nowego orzeczenia.

  Informujemy ponadto, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 marca 2020 r. z przyczyn związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, możliwe stało się rozpatrywanie spraw w trybie zaocznym, bez udziału osób zainteresowanych (o ile pozwala na to dostarczona dokumentacja).

  W związku z powyższym Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Wodzisławiu Śląskim podejmuje kroki zmierzające do niezwłocznego powołania komisji. O terminach posiedzeń osoby zainteresowane będą w najbliższym czasie informowane drogą telefoniczną.

   
 • IrS

 • Koronawirus Blok
 • Komentarze:
 • Informujemy, że:

  1. Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej powyżej jest Fundacja Profesjologia Aktywizacji Rynku Pracy (dalej „Wydawnictwo”) z siedzibą i adresem w Rybniku przy ul. Wyzwolenia 10, adres e-mail: redakcja@nowiny.rybnik.pl
  2. Celem zbierania danych jest umożliwienie zalogowania się do gazety internetowej oraz korzystanie z jej funkcji i przeznaczenia.
  3. Podstawą prawną przetwarzania stanowi zgoda osoby, której dane dotyczą na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów. Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
  4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom.
  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do realizacji celu przetwarzania.
  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.
  7. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach najlepszego wyboru produktu lub usługi, odpowiadającego Pani/Pana preferencjom.