Po naszymu
 • Jako zrobić prawo ślōnsko palma

  01.04.2020


 • Nasza starka dycki we pōł lutego szła na zegrōdka coby urznōnć po chłabince ze trześnie, wiśnie, abo tyż ze śliwki, potym to wszyjstek dowała do zbōnka ze wodōm a stawiała we kuchyni na ôknie, bo tam bōło widno a ciepło. Za jakiś czos na tych gałōnzeczkach pokozały sie pōnczki, a potym maluśki, biołe kwiotuszki. S tym to trza bōło utrefić, bo nikedy chłabinki sie rozkwitły kyns przed Kwietnōm Niydzielōm, a palma wyglōndała potym jak ôbsuszōno.


  Roz te chłabinki kwiś niy chciały, chocioż urwane były ô czasie, ale jak starka prziniōsła palma ze kościoła, a postawiyła jōm na stōł, to moja ciotka, co kwiotkōm fest przoła a miała nojpiykniyjsze muszkatki we naszyj chałpie, nasuła do wody we wazoniku troszka cukru i ta palma nōm na stole rozkwitła. A co to bōło uciechy! Bo wszyjski sōmsiady łaziyli jōm ôglōndać, a godali, co to cud je! Do palmy dowało sie tyż jałowiec. To je taki krzok ze maluśkimi jegłami. Fest żgo a piyknie wōnio! Moja starka miała taki krzok na zegrōdce, ale inksze baby lotały aż ku Ôsinōm, bo tam były pioski, co ugorym leżały i tam szło taki krzoki znojś. Trza bōło urwać jeszcze, a potym do wody wsadzić kōnsek kokocza, coby listki wypuściył a chocioż troszka ôzielynioł. Ze tym to je nojwiynkszo dzisio staroś, bo mało kery wiy, co to je za krzok. Po polsku mianuje sie „kłokoczka”, a ôgrōmnie piyknie kwitnie we maju. Kejś tych krzōw musiało być u nos wiyncy, bo miyndzy Żorami a Rybnikym leży downiyjszo wieś Kłokocin (po naszymu Kokoczyń). A tak troszka to tyn kokocz je podany na czorny bez, yno kwiotki mo inksze. Kociankōw to se bele kaj natargocie i tych we naszych palmach dycki je nojwiyncy! A potym jeszcze ludzie przidowajōm, co im tam pod rynce wlezie, a zielone je. Jedni godajōm, co we palmie musi być dwanoście zielōnych prōntkōw, a inksi – że styknie siedym. Nasza rybnicko-żorsko palma musi mieć dłōgi sztil, coby bōło potym ze czego robić krziżyki na pola, a bezto wyglōndo troszka jak szkrobaka do zamiatanio.
  Telach sie nagodała, a sama poniesa do kościoła yno kocianki swiōnzane szlajfkōm. Bo teroz ni mōm już tela siyły, coby za prōntkami lotać, a modzi czasu ni majōm. Pomaluśku traci sie tyn nasz piykny ôbyczoj, a szkoda! Nojprości je iś do marketu, tam tyż majōm palmy, yno szkoda, że ze drugigo końca Polski, a niy nasze!

  PS. Podziynkowani do panoczka Alojza Zimōńczyka za pōmōc we ślōnski korekcie.

   
 • Grymlino

 • Medhouse 5.10-30.06.2021
 • Komentarze:
 • 01.04.2020 23:56 Taki czas prziszoł do nas
  Krisztof
  Dzisio trza dać pozor co by dożyc do prziszłych świąt Bożego Narodzynio, a nie martwić sie z czego zrobić palma...

 • 01.04.2020 14:47 Grymlino.
  Do Krisztofa
  Dziynki za komyntorz! Mocie prawie, we kożdyj łokolicy ta nasza palma robiyli troszka inakszy. Ło ścince tyż żech słyszała, u nos nikerzi tyż dowali, bo Żory na bażołach leżały, ale tam strach boło chodzić. Rada bych sie dowiedziała, skond żeście som? Pozdrowiom

 • 01.04.2020 10:15 Krisztof
  Palma
  Do palmy dowało sie tysz prontki lyski, kaliny - oma miała kiesz na zegrotce, kściny po czi prontki, u nos mało fto dowoł jałowiec, ale nikierzi dowali tysz jymioła.

 • Informujemy, że:

  1. Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej powyżej jest Fundacja Profesjologia Aktywizacji Rynku Pracy (dalej „Wydawnictwo”) z siedzibą i adresem w Rybniku przy ul. Wyzwolenia 10, adres e-mail: redakcja@nowiny.rybnik.pl
  2. Celem zbierania danych jest umożliwienie zalogowania się do gazety internetowej oraz korzystanie z jej funkcji i przeznaczenia.
  3. Podstawą prawną przetwarzania stanowi zgoda osoby, której dane dotyczą na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów. Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
  4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom.
  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do realizacji celu przetwarzania.
  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.
  7. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach najlepszego wyboru produktu lub usługi, odpowiadającego Pani/Pana preferencjom.