Aktualności
 • Wodzisław Śląski: Budynki starostwa całkowicie zamknięte

  30.03.2020

 • Z uwagi na zagrożenie epidemiczne, od dzisiaj 30 marca do odwołania wszystkie budynki starostwa zamknięto dla osób z zewnątrz. Dostęp będą mieli wyłącznie klienci umówieni wcześniej telefonicznie.

  Starostwo całkowicie zamknęło drzwi dla ludzi z zewnątrz. Wyjątek zrobiono tylko dla umówionych wcześniej telefonicznie. Miejsce do składania dokumentów (pojemnik) znajduje się na terenie zadaszonego dziedzińca od strony ul. Pszowskiej (między budynkami Starostwa i Urzędu Miasta).

  - Korespondencję wymagającą uzyskania potwierdzenia wpływu prosimy nadawać w placówkach pocztowych (listy polecone lub za potwierdzeniem odbioru). Zachęcamy do załatwiania spraw w urzędzie drogą elektroniczną bez wychodzenia z domu, korzystając z ePUAP (Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej) lub systemu SEKAP. W tym celu należy mieć profil zaufany. Można go założyć bez większych trudności w bankowości elektronicznej w większości polskich banków – informuje Wojciech Raczkowski, kierownik biura komunikacji społecznej i informacji.

  W sprawach wymagających osobistej obecności (np. odebranie tablic rejestracyjnych i pozwolenia czasowego) trzeba wcześniej umówić się telefoniczne. Poniżej wykaz telefonów:

  ul. Bogumińska 2
  Kancelaria: 32 453 97 10, fax. 32 453 97 12
  Sekretariat Starosty: 32 453 97 13
  Wydział Administracji Architektoniczno-Budowlanej: tel. 32 453 97 66
  Wydział Gospodarki Nieruchomościami: tel. 32 453 97 57
  Wydział Organizacyjno-Administracyjny: tel. 32 453 97 30
  Wydział Rady i Zarządu: tel. 32 453 97 77

  ul. Pszowska 92a
  Inspektor Ochrony Danych: 32 412 09 39
  Wydział Funduszy Zewnętrznych i Zamówień Publicznych: 32 412 09 30
  Wydział Obywatelski Ochrony Informacji Niejawnych i Zarządzania Kryzysowego: 32 412 09 72
  Wydział Oświaty: 32 453 99 66
  Wydział Ochrony Środowiska: 32 412 09 54
  Powiatowy Rzecznik Konsumentów: 32 453 99 62
  Wydział Promocji, Kultury i Sportu: 32 453 99 77
  Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej: 32 453 99 74
  Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności: 32 412 09 67

  ul. Mendego 3
  Wydział Geodezji/Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej:
  – wydawanie map: tel. 32 453 97 83
  – wydawanie wypisów i wyrysów ewidencji gruntów: tel. 32 453 97 67
  – obsługa jednostek wykonawstwa geodezyjnego: tel. 32 453 97 75, fax. 32 453 97 72
  GEO-INFO Delta: https://systherm-info.pl/pliki/geo-info/Delta.html
  – koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu: tel. 32 453 97 11

   
 • IrS

 • Koronawirus
 • Komentarze:
 • Informujemy, że:

  1. Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej powyżej jest Fundacja Profesjologia Aktywizacji Rynku Pracy (dalej „Wydawnictwo”) z siedzibą i adresem w Rybniku przy ul. Wyzwolenia 10, adres e-mail: redakcja@nowiny.rybnik.pl
  2. Celem zbierania danych jest umożliwienie zalogowania się do gazety internetowej oraz korzystanie z jej funkcji i przeznaczenia.
  3. Podstawą prawną przetwarzania stanowi zgoda osoby, której dane dotyczą na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów. Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
  4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom.
  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do realizacji celu przetwarzania.
  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.
  7. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach najlepszego wyboru produktu lub usługi, odpowiadającego Pani/Pana preferencjom.