Zielone Nowiny
 • Prosto z Funduszu

  29.03.2020

 • Zmiana organizacji pracy

  W związku z koronawirusem do odwołania WFOŚiGW pracuje zdalnie. Kontakt z pracownikami Funduszu jest możliwy wyłącznie drogą mailową i pocztą tradycyjną. Korespondencję elektroniczną należy kierować na adresy: biuro@wfosigw.katowice.pl, czystepowietrze@wfosigw.katowice.pl, doradztwo@wfosigw.katowice.pl lub za pośrednictwem EPUAP (/wfosigw/SkrytkaESP, lub za pomocą serwisu OBYWATEL.GOV.PL).

  W wyjątkowych sytuacjach można dzwonić pod numery telefonów:

  Informacja ogólna - tel. 32 60 32 200, Zespół Ochrony Przyrody, Edukacji Ekologicznej i Profilaktyki Zdrowotnej – tel. 32 60 32 374, Zespół Analiz, Zabezpieczeń i Windykacji - 32 60 32 233, Zespół Kontroli i Umorzeń - 32 60 32 237, Zespół Ochrony Atmosfery - 32 60 32 222, Zespół Gospodarki Wodnej i Ochrony Powierzchni Ziemi - 32 60 32 341, Zespół Wdrażania i Koordynowania Projektów POIiŚ – tel. 32 60 32 245, Zespół Kontroli Projektów POIiŚ – tel. 32 60 32 380, Zespół Umów – tel. 32 60 32 231, Zespół Doradców Energetycznych - dostępni pod tel. komórkowymi, szczegóły na: /www.wfosigw.katowice.pl.

   

  320 tys. zł na zielone pracownie

  Fundusz rozstrzygnął 6. edycję konkursu "Zielona Pracownia_Projekt `2020", skierowanego do szkół podstawowych i średnich, które nie otrzymały dofinansowania w poprzednich edycjach. Z 206 zgłoszeń jury wyłoniło 43 najbardziej atrakcyjne i proedukacyjne projekty zielonych pracowni. Na ich realizację placówki otrzymają łącznie 320 tys. zł.

  Wśród laureatów są: Szkoła Prywatna "Żorek" w Żorach, Szkoła Podstawowa nr 3 w Czerwionce-Leszczynach, Szkoła Podstawowa w Rudach, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Olzie i Szkoła Podstawowa w Bluszczowie.

  1 kwietnia ruszy nabór wniosków w kolejnym konkursie "Zielona Pracownia `2020". Najlepsze pracownie będą mogły otrzymać dotację w wysokości aż do 30 tys. zł. W związku z pandemią koronawirusa termin składania wniosków wydłużono do końca kwietnia.

   

  Wydłużenie naboru o dofinansowania

  Zarząd Funduszu zdecydował w piątek o wydłużeniu do 30 kwietnia terminu naboru wniosków z zakresu: ochrony bioróżnorodności i edukacji ekologicznej. Szczegóły na www.wfosigw.katowice.pl.

   
 • Eko-okna czerwiec 2020
 • Komentarze:
 • Czytaj także:
 • Zielone czeki dla dbających o środowisko

  Informujemy, że:

  1. Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej powyżej jest Fundacja Profesjologia Aktywizacji Rynku Pracy (dalej „Wydawnictwo”) z siedzibą i adresem w Rybniku przy ul. Wyzwolenia 10, adres e-mail: redakcja@nowiny.rybnik.pl
  2. Celem zbierania danych jest umożliwienie zalogowania się do gazety internetowej oraz korzystanie z jej funkcji i przeznaczenia.
  3. Podstawą prawną przetwarzania stanowi zgoda osoby, której dane dotyczą na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów. Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
  4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom.
  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do realizacji celu przetwarzania.
  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.
  7. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach najlepszego wyboru produktu lub usługi, odpowiadającego Pani/Pana preferencjom.