Zielone Nowiny
 • Powstanie kolejny punkt programu "Czyste Powietrze"

  29.03.2020

 • MSZANA. Droga do czystego powietrza w gminie została znacznie skrócona. To będzie już 33. punkt w województwie śląskim. Porozumienie sygnowali Adam Lewandowski, zastępca prezesa zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, oraz wójt Mirosław Szymanek.
  Ireneusz Stajer

  W urzędzie gminy sygnowano porozumienie w sprawie otwarcia Punktu Przyjmowania Wniosków w ramach programu "Czyste Powietrze". Dokument podpisali Adam Lewandowski, zastępca prezesa zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, oraz wójt Mirosław Szymanek.

  Wiceszef WFOŚiGW mówił, że do tej pory wnioski w Katowicach złożyło 17 mieszkańców gminy. Liczy na to, że po uruchomieniu punktu ta liczba znacznie wzrośnie. W składaniu wniosków pomoże uproszczenie procedur, które wejdzie w życie w kwietniu. Wówczas miał też rozpocząć działalność punkt w Mszanie. Niestety, szerząca się pandemia koronawirusa prawdopodobnie wymusi przesunięcie tego terminu na maj, a może czerwiec.

  - Chciałem podziękować władzom samorządowym za decyzję. To jest 33. punkt w województwie śląskim. Droga do czystego powietrza w gminie została znacznie skrócona. Gratuluję decyzji – powiedział Adam Lewandowski.

  Porozumienie pozwoli przeszkolić wytypowanych pracowników urzędu, którzy będą obsługiwali mieszkańców w punkcie, na początek raz w tygodniu. - Będzie on uruchomiony w urzędzie gminy, w referacie gospodarki komunalnej i funduszów zewnętrznych, czyli tam, gdzie mieszkańcy od dawna załatwiają sprawy związane z dofinansowaniami do ekologicznych źródeł ciepła - zaznaczył wójt Szymanek.

  Senator Ewa Gawęda podziękowała władzom Mszany za otwartość na przedsięwzięcia proekologiczne. - Zależy mi, by w każdym mieście i gminie wiejskiej naszego regionu powstał taki punkt. Mieszkańcy nie będą musieli już jeździć do Katowic, wniosek złożą na miejscu i uzyskają pomoc w jego wypisaniu - podkreśliła pani senator.

  Podziękowała prezesowi Adamowi Lewandowskiemu, że zgodził się zorganizować spotkanie z wójtami, prezydentem i burmistrzami z powiatu wodzisławskiego, co zaowocowało kolejnymi punktami. Do otwarcia Punktu Przyjmowania Wniosków szykują się Pszów, Lubomia i Godów.

  - Zachęcamy mieszkańców, aby korzystali z programu, wymieniali źródła ciepła, ocieplali swoje domy i inwestowali w odnawialne źródła energii. Wszystkim nam zależy, aby oddychać czystym powietrzem - powiedziała poseł Teresa Glenc.

  Jak przyznała, mieszkańcy boją się wypisywania wniosków, w których należy podać bardzo wiele informacji, niekiedy technicznych. - W ich wypełnieniu pomogą przyjaźnie nastawieni i kompetentni pracownicy urzędu – zaznaczyła pani poseł.

  Obie parlamentarzystki z naszego regionu aktywnie działają na rzecz poprawy jakości powietrza na Śląsku i promują rządowy program "Czyste Powietrze".

   

  Kontaktuj się zdalnie!

  Póki co, trzeba będzie odczekać na uruchomienie punktów. WFOŚiGW, kierując się rekomendacjami służb sanitarnych i troską o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne związane z rosnącą liczbą zachorowań na COVID-19, zawiesił bezterminowo bezpośrednie konsultacje. Zachęca wnioskodawców i beneficjentów programu "Czyste Powietrze" do korzystania z komunikacji elektronicznej, telefonicznej lub tradycyjnej poczty.

  Dla ułatwienia kontaktu zdalnego zostały uruchomione dodatkowe linie telefoniczne. Informacja ogólna - tel. 32 60 32 200, 32 60 215, 32 60 255.

  Kontakty

  w sprawach dot. przygotowania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie pod numerami: 32 60 32 284, 32 60 32 285, 32 60 32 357, 32 60 32 360, 32 60 32 240, 32 60 32 238. 32 60 32 221, 32 60 32 377, 32 60 32 358

  w sprawach dot. przygotowania umów i aneksów do umów o dofinansowanie: 32 60 32 302, 32 60 32 381, 32 60 32 303, 32 60 32 348, 32 60 32 317, 32 60 32 314, 32 60 32 207

  w sprawach dot. rozliczenia umów o dofinansowanie: 32 60 32 256, 32 60 32 223, 32 60 32 304, 32 60 32 350, 32 60 32 339.

  Korespondencję elektroniczną należy kierować na adres: biuro@wfosigw.katowice.pl, czystepowietrze@wfosigw.katowice.pl lub za pośrednictwem EPUAP.

   
 • Eko-okna czerwiec 2020
 • Komentarze:
 • Informujemy, że:

  1. Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej powyżej jest Fundacja Profesjologia Aktywizacji Rynku Pracy (dalej „Wydawnictwo”) z siedzibą i adresem w Rybniku przy ul. Wyzwolenia 10, adres e-mail: redakcja@nowiny.rybnik.pl
  2. Celem zbierania danych jest umożliwienie zalogowania się do gazety internetowej oraz korzystanie z jej funkcji i przeznaczenia.
  3. Podstawą prawną przetwarzania stanowi zgoda osoby, której dane dotyczą na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów. Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
  4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom.
  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do realizacji celu przetwarzania.
  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.
  7. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach najlepszego wyboru produktu lub usługi, odpowiadającego Pani/Pana preferencjom.