Aktualności
 • Czy pieniądze z b. obywatelskiego mogą trafić do szpitala?

  26.03.2020

 • Na walkę z epidemią koronawirusa rybnicki magistrat przeznaczył na razie pieniądze przygotowane na organizację majówkowej imprezy. Czy podobnie może się stać z kwotą przewidzianą na budżet obywatelski?

  Czas epidemii jest dla wielu instytucji również czasem przenoszenia funduszy na potrzebę wyposażenia szpitali oraz zakupu testów wykrywających zakażenie koronawirusem. W związku z tym, że Rybnik na razie zrezygnował z organizacji kolejnej edycji majówki „Maj, bzy, Rybnik i Ty” i zdecydował się przekazać fundusze z jej organizacji (100 tys. zł) na rzecz szpitala, wielu pyta: czy podobnie stanie się z budżetem obywatelskim?

  W przypadku tegorocznego budżetu obywatelskiego dla miasta Rybnika chodzi o kwotę około 4,5 miliona złotych. Apel o to, by tym razem te pieniądze trafiły na konto Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 3 w Rybniku wystosowali do prezydenta miasta posłowie z regionu: Maciej Kopiec i Łukasz Kohut.

  - Idea Budżetu Obywatelskiego jest partycypacja obywatelek i obywateli w zarządzaniu miejskimi pieniędzmi. Z opinii, jakie docierają do naszego biura poselskiego, wynika że mieszkańcy i mieszkanki Rybnika uważaliby podjęcie takiej decyzji za działanie mądre i roztropne. Analizując również historię Budżetu Obywatelskiego w jego mateczniku – mieście Porto Alegre, gdzie środki przeznaczane były na rozwiązywanie najbardziej palących społecznie problemów, udzielenie rybnickiemu szpitalowi takiego wsparcia byłoby wskazane – czytamy w liście skierowanym do prezydenta Rybnika.

  Posłowie rozumieją jednak, iż z przyczyn formalnych Urząd Miasta Rybnika nie jest w stanie wesprzeć WSS nr 3 w bezpośredni sposób, w postaci zabezpieczonej w budżecie kwotą.

  - Dlatego proponujemy Panu Prezydentowi proste rozwiązanie, będące jednocześnie niezwykle efektywne dla bieżących potrzeb społecznych. Środki z Budżetu Obywatelskiego proponujemy zagospodarować zgodnie z zaakceptowaną przez WSS nr 3 listą potrzeb. Dziś wiemy, że brakuje: masek ochronnych, fartuchów chirurgicznych, okularów, przyłbic, termometrów, aparatów do mierzenia ciśnienia, środków do odkażania, środków higienicznych, ale także sprzętu specjalistycznego, takiego jak respiratory - wyliczają posłowie w liście.

  Co na to miasto? Jak mówi Agnieszka Skupień, rzeczniczka rybnickiego magistratu, sprawa rzeczywiście nie jest prosta.

  - Budżet obywatelski nie jest dla samorządów wyborem, jak kiedyś. Ustawa z 2018 roku nakłada konkretne obowiązki na gminę w związku z budżetem obywatelskim, jest określona konkretna kwota na budżet i zasady głosowania, to wszystko powoduje, że nie mamy tu możliwości decyzji czy oddawać część budżetu w ręce obywateli czy nie, mamy taki obowiązek. Co oznacza, że tych środków nie możemy też przeznaczyć na cokolwiek innego . Jeżeli pojawi się taka prawna możliwość, to oczywiście będziemy się starali się ją wykorzystać - słyszymy.

  Mowa tu o ustawie z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych. W gminach będących miastami na prawach powiatu utworzenie budżetu obywatelskiego jest obowiązkowe, z tym że wysokość budżetu obywatelskiego wynosi co najmniej 0,5% wydatków gminy zawartych w ostatnim przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu.

  - We wcześniejszych komunikatach pojawiła się decyzja dotycząca majówki. Co do pozostałych, jesiennych imprez: na razie nie ma decyzji w tej sprawie, trudno przewidzieć jak potoczy się sytuacja. Co do Dni Rybnika, to w tym roku nie planowaliśmy dużych wydarzeń ze względu na konieczne oszczędności w budżecie - dodaje Agnieszka Skupień.

   
 • mar

 • Medhouse 2.10.2019- 224.06.2020
 • Komentarze:
 • Czytaj także:
 • Rybnik: nie będzie majówki, tylko walka z epidemią

  Informujemy, że:

  1. Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej powyżej jest Fundacja Profesjologia Aktywizacji Rynku Pracy (dalej „Wydawnictwo”) z siedzibą i adresem w Rybniku przy ul. Wyzwolenia 10, adres e-mail: redakcja@nowiny.rybnik.pl
  2. Celem zbierania danych jest umożliwienie zalogowania się do gazety internetowej oraz korzystanie z jej funkcji i przeznaczenia.
  3. Podstawą prawną przetwarzania stanowi zgoda osoby, której dane dotyczą na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów. Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
  4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom.
  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do realizacji celu przetwarzania.
  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.
  7. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach najlepszego wyboru produktu lub usługi, odpowiadającego Pani/Pana preferencjom.