Aktualności
 • Apel prezydenta Rybnika: Nie kłam medyka!

  25.03.2020

 • … ten apel, powtarzany od wielu dni w mediach, jest aktualny. Najprawdopodobniej zatajenie przed medykami informacji o możliwości bycia zakażonym koronawirusem, spowodowało konieczność zamknięcia rybnickiego SOR-u. Na szczęście pacjent nie jest zarażony SARS-CoV-2.

  - Kłamanie czy zatajenie objawów infekcji lub kontaktu z osobą potencjalnie zakażoną koronawirusem oznacza, że świadomie zarażasz lekarzy, pielęgniarki i ratowników – przypomina prezydent Rybnika Piotr Kuczera.

   

  – Nim zachowamy się nieodpowiedzialnie, pomyślmy kto będzie leczył nas i nasze rodziny, kiedy własną niefrasobliwością wyeliminujemy z pracy medyków? Apeluję o odpowiedzialność! – dodaje prezydent.

  Pamiętaj!

  Jeśli podejrzewasz, że mogłeś mieć kontakt z osobą zarażoną koronawirusem lub zaobserwowałeś u siebie objawy, takie jak: gorączka, kaszel, duszność i problemy z oddychaniem, to bezzwłocznie powiadom telefonicznie (!!!) stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłoś się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego. Nie zgłaszaj się osobiście do przychodni POZ ani szpitala!

  Całodobowa Infolinia Sanepidu w Rybniku: tel. 609 519 193 lub 508 450 028

  Infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia: tel. 800 190 590

  Najważniejsze informacje o koronawirusie na stronie: www.gov.pl/web/koronawirus

  Aktualne wiadomości na temat sytuacji w Rybniku: www.rybnik.eu/dla-mieszkancow/aktualnosci/aktualnosc/koronawirus-w-rybniku-aktualne-informacje/

  Najważniejsze zalecenia:

  Często myj ręce używając mydła i wody, a jeśli nie masz do nich dostępu, używaj płynów/żeli na bazie alkoholu (min. 60%).

  Podczas kaszlu i kichania zakryj usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – natychmiast wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza i umyj ręce używając mydła i wody, a jeśli nie masz do nich dostępu – płynów/żeli na bazie alkoholu (min. 60%).

  Zachowaj co najmniej 1 metr odległości między sobą a innymi ludźmi, szczególnie tymi, którzy kaszlą, kichają i mają gorączkę.

  Unikaj dotykania oczu, nosa i ust

  Unikaj dużych skupisk ludzi, miejsc publicznych.

  Nowy koronawirus SARS-Cov-2 wywołuje chorobę o nazwie COVID-19. Choroba objawia się najczęściej gorączką, kaszlem, dusznościami, bólami mięśni, zmęczeniem. Ciężki przebieg choroby obserwuje się u 15-2 procent osób. Do zgonów dochodzi u 2-3 procent osób chorych. Prawdopodobnie dane te zawyżone, gdyż u wielu osób z lekkim przebiegiem zakażenia nie dokonano potwierdzenia laboratoryjnego. Najbardziej narażone na rozwinięcie ciężkiej postaci choroby i zgon są osoby starsze, z obniżoną odpornością, którym towarzyszą inne choroby, w szczególności przewlekłe.

   
 • IrS

 • Wspólny rozwój
 • Komentarze:
 • Informujemy, że:

  1. Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej powyżej jest Fundacja Profesjologia Aktywizacji Rynku Pracy (dalej „Wydawnictwo”) z siedzibą i adresem w Rybniku przy ul. Wyzwolenia 10, adres e-mail: redakcja@nowiny.rybnik.pl
  2. Celem zbierania danych jest umożliwienie zalogowania się do gazety internetowej oraz korzystanie z jej funkcji i przeznaczenia.
  3. Podstawą prawną przetwarzania stanowi zgoda osoby, której dane dotyczą na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów. Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
  4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom.
  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do realizacji celu przetwarzania.
  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.
  7. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach najlepszego wyboru produktu lub usługi, odpowiadającego Pani/Pana preferencjom.