Aktualności
 • RDOŚ przedłuża termin w sprawie kopalni Paruszowiec

  06.11.2019

 • Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach zadecydował, że decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla BAPRO Sp.z o.o. zostanie rozpatrzona najprawdopodobniej do 20 grudnia 2019 roku.

  Przypominamy, że spółka Bapro ubiega się o wydanie decyzji środowiskowej, która w przyszłości miałaby umożliwić wydobycie węgla kamiennego ze złoża „Paruszowiec” w Rybniku.

  - Jak pisze w obwieszczeniu Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska, przesunięcie terminu wydania decyzji wynika z potrzeby analizy przedłożonych przez spółkę BAPRO wyjaśnień do uwag, które zgłosili mieszkańcy miasta - wyjaśnia Agnieszka Skupień z rybnickiego Urzędu Miasta.

  Poniżej obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach:

   
 • Galeria:

 • mar

 • Eko-okna czerwiec 2020
 • Komentarze:
 • Informujemy, że:

  1. Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej powyżej jest Fundacja Profesjologia Aktywizacji Rynku Pracy (dalej „Wydawnictwo”) z siedzibą i adresem w Rybniku przy ul. Wyzwolenia 10, adres e-mail: redakcja@nowiny.rybnik.pl
  2. Celem zbierania danych jest umożliwienie zalogowania się do gazety internetowej oraz korzystanie z jej funkcji i przeznaczenia.
  3. Podstawą prawną przetwarzania stanowi zgoda osoby, której dane dotyczą na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów. Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
  4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom.
  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do realizacji celu przetwarzania.
  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.
  7. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach najlepszego wyboru produktu lub usługi, odpowiadającego Pani/Pana preferencjom.