Aktualności
 • Nowa kopalnia w Rybniku

  17.07.2016

 • Nowa kopalnia zostanie wybudowana w Rybniku. W piątek spółka Bapro z siedzibą w Dąbrowie Górniczej zapowiedziała budowę nowoczesnego kompleksu energetyczno-wydobywczego w oparciu o innowacyjne technologie.

  Wartość inwestycji szacowana jest na osiem miliardów złotych. Kompleks ma zatrudniać docelowo trzy tysiące osób w samym zakładzie i dać nawet około dziewięciu tysięcy miejsc pracy w branży okołogórniczej. Spółka zapewnia, że nie jest to inwestycja "na chwilę". Jej żywotność jest planowana do roku 2065. A jeśli kopalnia sięgnie głębiej, będzie mogła funkcjonować nawet do 2090 roku!
  Projekt inwestycyjny pod nazwą Bapro Energy Complex (BEC) zakłada połączenie w jednej lokalizacji wydobycia węgla, produkcję energii elektrycznej i cieplnej w oparciu o efektywną technologię i wysokojakościowe paliwo węglowe. Chodzi o możliwość produkcji energii z węgla przy emisji zbliżonej do wartości występującej przy spalaniu gazu.
  Zakład powstanie w strefie przemysłowej w okolicy rybnickiej elektrowni, w rejonie ulic Podmiejskiej, Ekonomicznej oraz Golejowskiej na terenach nienależących do miasta, przeznaczonych od wielu lat w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę przemysłową.
  Eksploatacja złoża węgla Paruszowiec prowadzona będzie w głównej mierze na terenach niezurbanizowanych. Niestety, dotknie też obszary zamieszkałe w dzielnicach Północ, Paruszowiec-Piaski i Wielopole, m.in. ulicę Stawową z eleganckimi budynkami wielorodzinnymi i prestiżowymi szeregówkami. Jak zapewnia spółka, osiadania dla zdecydowanej większości terenów zurbanizowanych nie przekroczą 2,5 metra.
  Projekt zakłada budowę nowoczesnego bloku energetycznego do wytwarzania energii cieplnej o łącznej mocy 600 MW, zakładu wydobywczego węgla kamiennego z planowaną wydajnością 3 milionów ton rocznie oraz zakładu przeróbki węgla produkującego tzw. "czyste" produkty węglowe. Zakład będzie mógł produkować rocznie 4056 MW energii elektrycznej i 1261 TJ energii cieplnej.
  - Rozpoznaliśmy złoże węgla i dokonaliśmy analiz geologicznych oraz ekonomicznych, stwierdzając opłacalność budowy kompleksu energetycznego w nowoczesnej technologii zapewniającej niskie koszty wydobycia węgla oraz poszanowanie środowiska - podkreśla Mirosław Hojka, prezes spółki Bapro.
  W ramach inwestycji powstać ma także instalacja do wychwytywania CO2 oraz zakład odsalania wód dla celów ich wykorzystania gospodarczego. Przedsięwzięcie zakłada także porozumienie z przyszłym właścicielem elektrowni i modernizację istniejącej infrastruktury elektrowni celem uzyskania maksimum efektów prośrodowiskowych.
  - Miasto dostrzega szereg korzyści w planach budowy kompleksu energetycznego, widzi jednak także zagrożenia. Chodzi przede wszystkim o ewentualne deformacje powierzchni terenów, pod którymi będzie prowadzona eksploatacja. Po szeregu konsultacji najbardziej zagrożone tereny zostały wyłączone z planów, a dzięki nowoczesnej technologii wpływ działalności górniczej na pozostałych nie będzie duży. Przedsięwzięcie należy oceniać w skali całego miasta. Zgodnie z założeniami będzie ono realizowane ze szczególnym uwzględnieniem troski o środowisko i interesy lokalnej społeczności. Mówimy o największej inwestycji w Rybniku od czasów powstania elektrowni, o nowoczesnym zakładzie produkującym energię, który sam będzie konsumował produkowany przez siebie węgiel, stworzy miejsca pracy i wygeneruje wpływy do budżetu miasta - zaznacza Wojciech Student, pełnomocnik prezydenta do spraw inwestycji i gospodarki przestrzennej.
  Spółka Bapro podkreśla, że planowane przez nią przedsięwzięcie to najbardziej proekologiczny projekt tego typu w Europie. Odpady płynne i stałe redukowane mają być poprzez ich powtórne wykorzystanie, a wody powierzchniowe chronione. - Bapro Energy Complex dzięki zastosowanym rozwiązaniom technologicznym i efektowi synergii daje możliwość wykorzystania węgla w energetyce, z uwzględnieniem wymogów Unii Europejskiej określonych w tzw. "pakiecie klimatycznym". Daje to wieloletnią perspektywę rozwoju dla regionu rybnickiego pod względem bezpieczeństwa energetycznego i wykorzystania własnych bogactw naturalnych oraz stworzenia nowych miejsc pracy – tłumaczy Mirosław Hojka.
  Aktualnie spółka prowadzi prace dokumentacyjne dotyczące wniosku o udzielenie koncesji na wydobywanie węgla, którą planuje uzyskać w 2017 roku. Budowa ma ruszyć w trzecim kwartale 2017 roku i potrwać do 2022 r.
  Korzyścią dla miasta mają być wpływy do budżetu z tytułu podatków i opłat. Są szacowane na 25, 368 mln zł na rok.
  Miasto będzie monitorowało cały proces przedinwestycyjny z punktu widzenia mieszkańca. Zaplanowano m.in. konsultacje społeczne z mieszkańcami dzielnic objętych inwestycją.

   
 • Galeria:

 • ADR

 • WCK Reggae
 • Komentarze:
 • 22.07.2016 21:55 Śląskaprzyroda.
  Nowa kopalnia
  Faktycznie rybniczanom brakuje nowej kopalni i trzech nowych marketów w centrum miasta, a zamiast rzeczywistej walki o czyste powietrze w mieście trzeba trzeba powołać kolejnych urzędników którzy zorganizują coroczne debaty i powołają kolejnych pełnomocników .VAT z węgla w całości trafi do Warszawy,a smród zostanie na miejscu.A żadna kopalnia NIGDY w całości szkód po sobie nie zapłaciła.Szkoda Rybnika bo kolejni młodzi mądrzejsi znów wyjadą(niektórzy na zawsze).

 • 20.07.2016 21:14 Ewald
  nowa kopalnia
  Znacie przypadek że bez problemu i zostały pokryte gdzieś szkody górnicze(pomijam prominentów).Rybnik zamiast postawić raz na rzeczywiście nowe technologie(czy Szwajcaria czy Singapur i ich gospodarki słyną z kopalń?), znowu wpadnie w g..... Może do kompletu wyciąć resztę drzew w centrum bo zasłaniają niektórym i tak już ograniczony horyzont i wszystko wyłożyć nową brukową kostką. Ludzie, ciężki przemysł i górnictwo to był postęp 100-150 lat temu a nie teraz, mało jest smrodu zimą, to jeszcze trzeba część miasta zarabować(Bytomia nie zniszczyli źli? Niemcy tylko mądrzy?i zawsze? myślący ? o dobrobycie innych Polacy.Popatrzcie gdzie rybniccy prominenci mieszkają, lub dokąd się przeprowadzą niedługo.Szpital na wzgórzu ma chyba już filię w centrum miasta.

 • 18.07.2016 20:55 Ździsiu
  Nierealne
  Czy ktoś zapytał tych odważnych bądź co bądź Panów, (...) dlaczego nie mogliby wejść w współudział z kopalniami ROWu i od nich pozyskiwać TANIO węgiel (cała infrastruktura istnieje) a oni by się skupili na produkcji energii. Jak Chwałowice czy Jankowice byłyby już wyczerpane to wtedy pomyśleć nad złożami Paruszowiec, czy tak nie można? Inne kopalnie ledwo zipią a oni myślą o kokosach.

 • 18.07.2016 09:39 Ben
  bajki !
  krótko podsumuje kolejni opowiadacze bajek !

 • 17.07.2016 15:42 energetyk
  moc czy energia
  MW jest jednostką mocy , a nie energii.

 • 17.07.2016 15:41 energetyk
  MW jest jednostką mocy ,
  MW jest jednostką mocy , a nie energii.

 • Informujemy, że:

  1. Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej powyżej jest Fundacja Profesjologia Aktywizacji Rynku Pracy (dalej „Wydawnictwo”) z siedzibą i adresem w Rybniku przy ul. Wyzwolenia 10, adres e-mail: redakcja@nowiny.rybnik.pl
  2. Celem zbierania danych jest umożliwienie zalogowania się do gazety internetowej oraz korzystanie z jej funkcji i przeznaczenia.
  3. Podstawą prawną przetwarzania stanowi zgoda osoby, której dane dotyczą na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów. Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
  4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom.
  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do realizacji celu przetwarzania.
  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.
  7. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach najlepszego wyboru produktu lub usługi, odpowiadającego Pani/Pana preferencjom.